Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia 30.04-7.05.2023

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE   30.04 – 7.05.2023

 

Dziękujemy za wspólną modlitwę i dar materialny na cele WŚSD w Katowicach.

O 15.00 nieszpory niedzielne.

 

 

 1. W najbliższym tygodniu:

Trwamy w tygodniu modlitw o nowe powołania. Prośmy by nie zabrakło nam nigdy szafarzy Słowa Bożego i świętych sakramentów. Módlmy się o powołania również z naszej parafii.

- w poniedziałek Święto św. Józefa Robotnika. Zapraszamy szczególnie mężczyzn i imienników św. Józefa na msze św. o 18.00 z udziałem wspólnoty Mężczyzn św. Józefa. 

- we wtorek wspomnienie św. Atanazego.

- w środę Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę za wyjątkiem mszy o 15.30 której to nie będzie.

- w czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od 17 do 21.00 z okazją do spowiedzi.

- w piątek z racji I piątku o 16.00 spowiedź dla dzieci szkolnych o 16.30 msza szkolna. O 19.00 w salce na probostwie nauka przed chrztem.

- w sobotę Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba. W tym to też dniu o 11.00 I Komunia i bierzmowanie dla szkoły specjalnej (SP nr 7), a o 12.30 Wczesna Komunia. Od 8.00 odwiedziny chorych i starszych parafian – zgłoszenia do czwartku w zakrystii.

- za tydzień w niedzielę o 10.30 I Komunia uczniów ze szkoły nr 4 a o 12.00 SP 5

 

 1. W poniedziałek rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Zapraszamy do udziału wszystkich parafian, dzieci będą otrzymywać specjalne obrazki. Majowe w tygodniu o 17.30 w niedziele o 15.00.

 

 1. W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne na rok 2024. Kancelaria czynna od 4 maja. W kancelarii również zapisy na wyjazd pielgrzymkowy do Częstochowy z Odnową w Duchu św. w dniu 20 maja.

 

 1. Jest GN. W nim m.in. artykuł o znaczeniu modlitwy wiernych za kapłanów oraz o Małej drodze św. Tereski od Dz. Jezus.

 

 1. Prezydent Miasta zaprasza do udziału w wyborach do rady dzielnicy Rybnik Północ. Odbędą się one w niedzielę 7 maja w budynku SP 5 od 8 do 20. Można też zgłaszać swoje pomysły do nowej edycji budżetu obywatelskiego. Szczegóły na stronie miasta.

 

 1. Teatr Ziemi Rybnickiej zaprasza 6 i 7 maja na 18.00 na film o braciach Buchalikach z Gotartowic, harcerzach którzy zginęli w II wojnie światowej.

 

 1. Osoby – małżeństwa zainteresowane funkcjonowaniem jako rodzina zastępcza dla potrzebujących dzieci odsyłamy do ulotek i plakatu w gablotce.

Ogłoszenia 23-30.04.2023

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE   23 - 30.04.2023

 

Dziękujemy za wspólną modlitwę i dar materialny na cele naszej parafii.

O 15.00 nieszpory niedzielne.

Dziś z racji Niedzieli Biblijnej po mszach św. czytamy tu w świątyni Pismo św.

Zachęcamy do słuchania i refleksji.

 

 

 1. W najbliższym tygodniu: 

- w poniedziałek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (przeniesiona z niedzieli).

- we wtorek święto św. Marka Ewangelisty. Zgodnie z tradycją o 17.30 przy krzyżu misyjnym modlitwa  o urodzaje i błogosławieństwo w pracy.  O 18.45 w kaplicy domu parafialnego Pozwól na słówko modlitwa Słowem Bożym po niej krąg biblijny. Msza o 18.00 w intencji rzemieślników  z  błogosławieństwemrelikwiami św. Antoniego. Zapraszamy wszystkich prowadzących własną działalność gospodarczą i nie tylko do udziału w tej modlitwie w roku jubileuszowym 200 lat kultu św. Antoniego.

- w środę po mszy wieczornej modlitwa z Diakonią Modlitwy Ruchu Światło Życie.

- w czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od 17.00 do 21.00.

- w piątek po mszy wieczornej spotyka się młodzież oazowa. Również w piątek o 18.00 w salce spotkanie grupy AFA dla osób po wylewach i udarach, z terapeutami i specjalistami.

- w sobotę święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy. O 5.00 rano msza na rozpoczęcie parafialnej pielgrzymki do Padwy Śladami św. Antoniego.

- za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza – szczególna modlitwa za powołanych i o nowe powołania.  

Kolekta w tym dniu na wsparcie seminarium duchownego.

 

 1. Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna Przystań w naszym domu parafialnym zaprasza na cykl 6 spotkań – chrześcijański trening uważności. Szczegóły na plakacie początek 8.05.

 

 1. W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje mszalne na rok 2024.

 

 1. Jest GN. W nim min. piękny artykuł – świadectwa o mocy Słowa Bożego w życiu znanych ludzi. Jest też pismo Trwajcie w miłości – nowy numer.

 

 

 

 

ZAPOWIEDZI

 

21.05.2023  godz. 18.00

Teatr Ziemi Rybnickiej

 

NIEBO  Gabi Gąsior

Koncert Uwielbieniowy


Ogłoszenia 9-16.04.2023

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

16 - 23.04.2023

 

Dziękujemy za wspólną modlitwę i dar materialny na cele naszej parafii.

O 15.00 nieszpory niedzielne.

Rozpoczyna się w całym Kościele Tydzień Miłosierdzia.

Niech nie zabraknie w tym czasie naszej szczerej modlitwy za tych którzy się źle mają  oraz naszej ofiarności na rzecz ubogich, potrzebujących.  Skarbonka na ten cel przy obrazie Jezusa Miłosiernego.

 

 

 

 1. W najbliższym tygodniu:

- w poniedziałek o 19.00 Rybnicki Wieczór Chwały. Uwielbienie przed Najśw. Sakramentem. Zapraszamy!

- we wtorek nasza modlitwa do św. Antoniego po mszy o 8.00 i o 17.30. O 18.45 w kaplicy domu parafialnego Pozwól na słówko modlitwa Słowem Bożym.

- w czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od 17 do 21.00. Po mszy wieczornej w salce spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i sympatyków.

- w piątek po mszy wieczornej w domu parafialnym spotkanie młodzieży oazowej. Również w piątek o 19.00 w salce kolejne spotkanie dla kobiet, mam i żon. Spotkanie z terapeutką, mediatorem i psychologiem.

- przyszła niedziela to Niedziela Biblijna. Przez całą niedzielę będzie okazja aby czytać Słowo Boże tu z ambony w kościele, ale też aby słuchać i czynić refleksję.

 

 1. Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna Przystań w naszym domu parafialnym zaprasza na cykl 6 spotkań – chrześcijański trening uważności. Szczegóły na plakacie początek 8.05.

 

 1. Jest GN. Jest też pismo Trwajcie w miłości.

 

 

 

Dekret

 

Penitencjaria Apostolska, dla pomnożenia pobożności wśród wiernych i dla zbawienia dusz, na mocy nadzwyczajnych uprawnień przyznanych jej przez Najczcigodniejszego w Chrystusie, Ojca i Pana Naszego, z Bożego prowadzenia papieża Franciszka, biorąc pod uwagę prośby niedawno wniesione przez czcigodnego Księdza Marka Bernackiego, proboszcza parafii Świętego Antoniego Padewskiego w Rybniku, w Archidiecezji Katowickiej, wspieranych usilnie przez Najdostojniejszego Obecnego Metropolitę, przy okazji obchodów uroczystości ku czci Świętego Antoniego Padewskiego, które odbywają się w wyżej wspomnianej parafii przez cały rok 2023, z niebiańskich skarbów Kościoła życzliwie przyznała odpust zupełny, który mogą uzyskać pod zwyczajowymi warunkami, jak (Spowiedź sakramentalna, komunia Eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca Świętego) Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wychodzić z domu, mogą tak samo uzyskać Odpust zupełny, po wyrzeczeniu się wszelkiego grzechu i z intencją spełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajowych warunków (odpustu), jeśli przed jakimś świętym wizerunkiem przyłączą się duchowo do uroczystości jubileuszowych, ofiarowawszy miłosiernemu Bogu modlitwy                           i cierpienia oraz niedogodności własnego życia. 

Decyzja ta zachowuje ważność tylko na ten jeden rok. Nic, co byłoby czynione wbrew niej, nie stoi jej na przeszkodzie.

Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 6. miesiąca grudni, Roku Pańskiego Wcielenia 2022.

 

Mauro kard. Piacenza – Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel - Regens

 


Ogłoszenia 9-16.04.2023

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE    9 -16.04.2023

 

Dziękujemy za wspólną modlitwę i dar materialny na cele naszej parafii.

O 15.00 nieszpory świąteczne.

 

 

Dziękujemy Parafianom za wspólnie przeżywany czas Triduum Paschalnego i radość Wielkiej Nocy.

Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy nas mocą i siłą, wiarą i nadzieją, których tak bardzo potrzebujemy. Dziękujemy też za wszelkie wyrazy życzliwości i za pomoc okazaną w przygotowaniu świątyni na święta, za zaangażowanie w liturgię.

 

 1. W najbliższym tygodniu:

- w poniedziałek wielkanocny msze św. jak w niedzielę. Nie będzie popołudniowych nieszporów.

Kolekta w części na W. Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, a za tydzień w niedzielę na Caritas Archidiecezji.

- we wtorek nasza szczególna modlitwa do św. Antoniego po mszy o 8.00 i o 17.30. O 18.45 w kaplicy domu parafialnego Pozwól na słówko, a po nim krąg biblijny.

- w środę na mszę o godz. 8.00 zapraszamy szczególnie seniorów naszej parafii, po mszy świąteczne spotkanie przy stole w domu parafialnym.

- w czwartek adoracja Najśw. Sakramentu tylko do 18.00. O 19.15 w kościele na Paruszowcu konwent wielkanocne spotkanie księży dekanatu.

- w piątek po mszy wieczornej w domu parafialnym spotkanie młodzieży oazowej

- trwamy w czasie nowenny przed świętem Miłosierdzia. Codziennie o 15.00 w kościele koronka do Mił. Bożego.

 

 1. W sobotę 15 kwietnia o godz. 18.00 w dolnym kościele Ojców Werbistów liturgia grekokatolicka dla wspólnoty z Ukrainy z poświęceniem pokarmów.

 

 1. Jest świąteczny GN. Jest też pismo Trwajcie w miłości.

 

 

 

 


Ogłoszenia 2-9.04.2023

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE  2 - 9.04.2023

 

Dziękujemy za wspólną modlitwę i dar materialny na rzecz naszej parafii.

O 16.30 ostanie Gorzkie Żale z ostatnim kazaniem pasyjnym.

O 21.00 wyruszy z rynku Marsz Pamięci ku czci św. Jana Pawła II.

Zakończenie przy pomniku przed bazyliką o 21.37

 

 

 1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Niech nie zabraknie naszej gorliwej modlitwy, uczestnictwa w liturgii i dobrej spowiedzi.
 2. W najbliższym tygodniu:

- w poniedziałek o 19.00 msza św. miesięczna w intencji mężów i ojców całego regionu.  W poniedziałek też rozpoczynają się rekolekcje szkolne dla I i II LO oraz dla szkoły specjalnej.

- we wtorek tradycyjnie nabożeństwo do św. Antoniego o 8.30 i 17.30. O 18.45 w kaplicy domu parafialnego modlitwa Słowem Bożym, a po niej spotkanie nad Słowem dla młodych

 

 1. Spowiedź w Wielkim Tygodniuygodniu od poniedziałku do środy pół godziny przed mszami świętymi.

Ponadto:

- w Wielką Środę od 19.00 do 21.00 oraz adoracja Najśw. Sakramentu

- w Wielki Czwartek. Spowiedź rano od 7.00 do 9.00 i od 16.00 do 17.45. O 16.00 do spowiedzi zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież.

- w Wielki Piątek spowiedź od 7.00 do 10.00 i od 15.00 do 17.45 oraz od 21 do 22.00

- w Wielką Sobotę od 7.00 do 11.00 i od 14.00 do 18.00

 1. Liturgia w Triduum Paschalne:

- w Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o 18.00, adoracja w Ciemnicy do 23.00

- w Wielki Piątek – ciemna jutrznia o godz. 8.00, droga krzyżowa o 9.00, liturgia Męki Pańskiej o 18.00, adoracja Bożego Grobu do 23.00

- w Wielką Sobotę – ciemna jutrznia o 8.00, adoracja Bożego Grobu do 19.30, Wigilia Paschalna z orędziem rezurekcyjnym o 20.00. Prosimy przynieść wodę do poświęcenia i świece. Świece będzie też można zakupić przed liturgią u Dzieci Maryi. Od 10 do 16 co godzinę święcenie potraw na stół wielkanocny

 1. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli ilościowy i jakościowy. Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się też nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia. U nas codziennie o 15.00.
 2. Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w dzieło pomocy rodzinom potrzebującym i złożyli swój dar materialny. Można to jeszcze uczynić poprzez ofiarę do skarbonki pomoc ubogim. Przygotowaliśmy 65 paczek żywnościowych dla najbardziej ubogich parafian.
 3. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W dzisiejszym 'Gościu Niedzielnym' warto przeczytać o zbliżającym się Triduum Paschalnym.
 4. Kolekta w niedzielę zmartwychwstania przeznaczona będzie na cele remontowe w naszej parafii. W II dzień świąteczny kolekta w części na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
 5. W czwartek o 9.00 prosimy chętne panie o pomoc w sprzątaniu bazyliki.
 6. Informujemy parafian, że w naszej wspólnocie posługę nadzwyczajnego szafarza komunii będzie pełnił również Marek Kudła, ustanowiony przez ks. Arcybiskupa w tej posłudze w minioną niedzielę.
 7. Po mszy św. przy wyjściu z kościoła od ul. Mikołowskiej można na naszym kiermaszu zakupić baranki wielkanocne i upominki z naszą bazylika przygotowane na rok jubileuszowy.

 

 


Ogłoszenia 26.03 - 2.04.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

26.03 – 2.04.2023

Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy i złożony dar materialny.                           

Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.30.

 

 

 

 1. W liturgii tygodnia:

Rozpoczyna się w całym Kościele II część okresu Wielkiego Postu – część pasyjna. Zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży.

- we wtorek po mszy porannej i przed wieczorną nabożeństwo do św. Antoniego. O 18.45  w kaplicy domu parafialnego modlitwa Słowem Bożym Pozwól na słówko, a po niej krąg biblijny.  O 19.00 w salce spotkanie Mężczyzn św. Józefa. Zapraszamy panów. Msza o 18.00 to szczególna modlitwa w roku jubileuszowym za wstaw. św. Antoniego w int. małżonków. Po mszy błogosławieństwo relikwiami. Zapraszamy małżeństwa.

- w środę swoje rekolekcje rozpoczyna młodzież Zespołu Szkół Technicznych.

- w czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od 17.00 do 21.00, w sobotę od 17.00 do 18.00.

- w piątek o 16.30 droga krzyżowa dla dzieci. Nie będzie drogi krzyżowej o 17.15. Zapraszamy na 18.45 na drogę krzyżową ulicami miasta. Rozpoczniemy w bazylice zakończymy u MB Bolesnej.

- w sobotę o 19.00 w naszej świątyni misterium Pasja oczami Marii Magdaleny w wykonaniu mieszkańców Świerklan i Jankowic. Zapraszamy do udziału, niech udział w Pasji będzie pięknym wejściem w obchody wielkiego tygodnia. Po zakończeniu wolontariusze poproszą nas o wsparcie budowanego w Rybniku hospicjum.

Rano po mszy o 8.00 z racji I soboty nabożeństwo i różaniec wynagradzający, a kapłani odwiedzą chorych i starszych z Najśw. Sakramentem. Zgłoszenia do czwartku w zakrystii.

- za tydzień Niedziela Palmowa, przed mszami będzie można zakupić symboliczne palmy, a po mszach św. kiermasz naszych produktów przygotowanych na obchody 200 lat kultu św. Antoniego. 

Młodzież spotyka się o 14.00 w katowickiej katedrze. Zapisy chętnych na wyjazd autokarem  w kancelarii.

 

 1. Za tydzień w niedzielę w rocznica śmierci św. JP II. O godz. o 21.00 z rynku wyruszy Marsz ku Pamięci św. JP. Zakończy się modlitwą przy pomniku Papieża o 21.37. Zapraszamy do udziału.

 

 1. Polecamy nowy numer GN, a w nim przede wszystkim artykuł o ks. Blachnickim urodzonym w Rybniku i próba odpowiedzi na pytanie dlaczego został otruty? Można też nabyć świece - Paschaliki wielkanocne.

 

 1. Jeszcze do Niedzieli Palmowej można ofiarować precjoza do korony chwały dla św. Antoniego.

 

 

 


Ogłoszenia 19-26.03.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

19 - 26.03.2023

Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy i złożony dar materialny.  Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.30.

 

 

 

 1. W liturgii tygodnia:

- w poniedziałek Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. O 18.00 msza św. w intencji mężów  i ojców oraz imienników św. Józefa a o 19.00 Rybnicki Wieczór Chwały – modlitwa uwielbienia przed Najśw. Sakramentem. Zapraszamy.

- we wtorek tradycyjnie po mszy porannej i przed wieczorną nabożeństwo do św. Antoniego.         

O 18.45 w kaplicy domu parafialnego modlitwa Słowem Bożym Pozwól na słówko.

- w środę po mszy wieczornej w domu parafialnym modlitwa z diakonią modlitwy Ruchu Światło Życie a w czwartek po mszy wieczornej spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

- w piątek o 16.30 droga krzyżowa dla dzieci a o 17.15 dla wszystkich. Wypominki do drogi krzyżowej można składać w zakrystii. O 20.00 mszą św. w kaplicy domu parafialnego rozpocznie się nocna droga krzyżowa grupy Szczupak. Zgłoszenia chętnych do udziału poprzez formularz – szczegóły na plakacie.

- w sobotę Uroczystość Zwiastowania NMP – w czasie mszy wieczornej możliwość podjęcia dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. O godz. 9.00 w bazylice rozpocznie się wielkopostne spotkanie Legionu Maryi. Modlitwa, msza św. i droga krzyżowa. Zapraszamy auksyliatorów  i czcicieli Matki Bożej.

 

 1. W piątek 24 marca o 19.00 w domu parafialnym pierwsze spotkanie z Panią Moniką Witas, terapeutką dla żon, mam, kobiet w temacie Serce rodzica pełne miłości, czyli czym je wypełniać ? Pogadanka o dialogu, postawach i relacjach.

 

 1. Polecamy nowy numer GN a w nim przede wszystkim artykuły będące reakcją na niesprawiedliwe i krzywdzące oskarżenia pod adresem św. Jana Pawła II. Jest również nowy MGN dla dzieci i Apostolstwo Chorych. Można też nabyć świece Pachaliki wielkanocne.

 

 1. 2 kwietnia w niedzielę w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II o godz. 21.00 odbędzie się w Rybniku Marsz ku Pamięci św. Jana Pawła II.

 

 1. Dziś rozpoczynamy kolejną edycję pomocy najuboższym parafianom – Paczka Wielkanocna. Jeśli ktoś pragnie pomóc, zakupić konkretną rzecz prosimy pobrać kupon przy wyjściu z bazyliki.

 


Ogłoszenia 12-19.03.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

12 - 19.03.2023

Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy i złożony dar materialny. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.30.

 

 

 1. Rozpoczynamy w parafii czas wielkopostnych rekolekcji, które potrwają do środy. Zachęcamy parafian do udziału. Msze św. z naukami ogólnymi dla wszystkich rano o 8.00 i o 18.00. Nauka stanowa dla mężczyzn w niedziele o 19.00 dla kobiet w poniedziałek o 19.00. We wtorek o 19.00 spotkanie dla młodzieży, zwłaszcza kandydatów do bierzmowania. Po tym spotkaniu próba i spowiedź. Kolekta w środę na potrzeby misyjne Ojca Rekolekcjonisty. Swoje rekolekcje w tym czasie przeżywać też będzie Szkoła Podstawowa nr 4.

 

 1. W liturgii tygodnia:

- w poniedziałek o 19.00 miesięczna msza św. w intencji małżeństw i rodzin. Msza wyjątkowo w kaplicy domu parafialnego. W tym dniu również 10 r. wyboru papieża Franciszka. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

- we wtorek, tradycyjnie, po mszy porannej i przed wieczorną nabożeństwo do św. Antoniego.         

O 18.45 w kaplicy domu parafialnego modlitwa Słowem Bożym Pozwól na słówko.

- w piątek o 16.30 droga krzyżowa dla dzieci, a o 17.15 dla wszystkich. Wypominki do drogi krzyżowej można składać w zakrystii.

 

 1. W czwartek w czasie mszy o godz. 18.00 ks. bp Grzegorz Olszowski udzieli naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Zapraszamy na msze św. rodziny kandydatów. Nie będzie w tym dniu wieczornej adoracji Najśw. Sakramentu.

 

 1. W piątek o 18.00 rozpocznie się w bazylice czuwanie modlitewne, o które prosił Papież Franciszek nazwane 24 godziny dla Pana. Przez 24 g. adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi. Zapraszamy na tę modlitwę. Plan adoracji jest w gablotce.

 

 1. Za tydzień, w niedzielę  będziemy gościć w parafii Ojca Ryszarda Halwę - pallotyna, który będzie głosił słowo na temat rodziny i wartości życia.

 

 1. Polecamy nowy numer GN, a w nim artykuły o papieżu Franciszku, z okazji 10 rocznicy jego wyboru.

 

 1. Dziś można zakupić cebulki lilii św. Antoniego. Będziemy tworzyć klomb liliowy na terenie obok bazyliki. Każdy może mieć swoją lilię ofiarowaną św. Antoniemu. To kolejny element obchodów roku jubileuszowego. Lilie są przy ołtarzu Serca Pana Jezusa.

 

 

 

 


Ogłoszenia 5-12.03.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    5 - 12.03.2023

 

Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy i złożony dar materialny. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.30.

Dziś w kościołach całej Polski zbiórka na misje Ad Gentes. Wspomagamy polskich misjonarzy, zwłaszcza w Zambii i na Madagaskarze oraz ofiary wojny na Ukrainie.

Koszyczki są na z przodu na balaskach. Bóg zapłać.

 

 

 1. W liturgii tygodnia:

- w poniedziałek o 19.00 miesięczna msza św. w intencji mężów i ojców całego regionu. Zapraszamy również panów z naszej parafii.

- we wtorek tradycyjnie po mszy porannej i przed wieczorną nabożeństwo do św. Antoniego.         

O 18.45 w kaplicy domu parafialnego modlitwa Słowem Bożym Pozwól na słówko.

- w środę po mszy wieczornej 18.45 modlitwa z diakonią modlitwy Ruchu Światło Życie.

- w czwartek adoracja Najśw. Sakramentu od 17.00 do 21.00.

- w piątek o 16.30 droga krzyżowa dla dzieci a o 17.15 dla wszystkich. Wypominki do drogi krzyżowej można składać w zakrystii.

- za tydzień w sobotę wieczorem rozpoczniemy rekolekcje parafialne, które głosić będzie O. Jan Wróblewski, werbista. Plan rekolekcji na stoliku z gazetami i w gablotce. Wprowadzeniem do rekolekcji będzie w sobotę wieczorem o 19.00 misterium Gorzkich Żali z muzyką i teatrem przygotowane przez O.Kryspina franciszkanina.

- w niedziele o 17.30 w domu parafialnym spotkanie popielgrzymkowe grupy z Meksyku.

 

 1. Polecamy nowy numer GN, a w nim artykuł m.in. o tym jak rozumieć karę Boską.

 

 1. Dziękujemy pierwszym ofiarodawcom złotych precjozów do korony chwały dla św. Antoniego. Dary można składać w kancelarii lub u ks. Proboszcza.

 

 1. Informujemy parafian, że w każdą niedzielę nadzwyczajni szafarze Eucharystii chętnie zaniosą komunię św. do domu naszym chorym i starszym parafianom. Należy taką chęć zgłosić w zakrystii lub kancelarii. Ta posługa nie wiąże się z żadną ofiarą czy opłatą. To jest kilka minut wizyty, która daje ogrom łaski Bożej. Zachęcamy do skorzystania. Zapisy chorych w zakrystii lub kancelarii

 

 

 


Ogłoszenia 26.02-5.03.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   26.02 – 5.03.2023

 

Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy i złożony dar materialny.

Dziś niedziela trzeźwości, niech ta intencja szczególnie towarzyszy nam  w naszych modlitwach. Księga trzeźwości dla podejmujących postanowienie abstynencji jest wyłożona na ołtarzu Serca Pana Jezusa.

Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.30.

 

 1. W liturgii tygodnia:

- we wtorek tradycyjnie po mszy porannej i przed wieczorną nabożeństwo do św. Antoniego. Na mszę o 18.00 zapraszamy szczególnie osoby zakochane i poszukujące swojej drugiej połowy. Z racji roku jubileuszowego udzielimy tym osobom szczególnego błogosławieństwa relikwiami św. Antoniego.

- o 18.45 w kaplicy domu parafialnego modlitwa Słowem Bożym Pozwól na słówko.

- w środę o 8.00 msza w int. seniorów, po niej spotkanie przy stole, a o 18.45 modlitwa z diakonią modlitwy Ruchu Światło-Życie.

- w czwartek z racji I czwartku o 8.00 msza za powołanych i o nowe powołania. Adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi od 17.00 do 21.00.

- w piątek o 16.00 spowiedź dla dzieci szkolnych i o 16.30 msza szkolna. Droga Krzyżowa  o 17.15. Wypominki do drogi krzyżowej można składać w zakrystii.

- w sobotę święto św. Kazimierza Królewicza. I sobota miesiąca. O 8.00 za czcicieli Niepok. Serca NMP, a po niej nabożeństwo i różaniec wynagradzający. Chorych odwiedzimy z Najśw. Sakramentem. Zgłoszenia do czwartku w zakrystii. O 15.00 w bazylice rozpocznie się Droga Krzyżowa, a po niej msza św. dla harcerzy.

- za tydzień w niedzielę zbiórka Ad Gentes na pomoc misjom.  

 1. W tym tygodniu od środy swoje rekolekcje wielkopostne mają uczniowie SP 5, msza św. dla nich w piątek o godz. 9.30.

W piątek również w kaplicy na Campusie rozpoczyna się 54 godzinna adoracja Najśw. Sakramentu w intencji kapłanów i o nowe powołania. Nasz parafia ma swój czas w niedzielę od 16 do 18.00.

 1. Polecamy nowy numer GN, a w nim początek cyklu wielkopostnych rekolekcji w tym numerze o uczynkach miłosierdzia względem duszy.
 2. Rozpoczynamy akcję gromadzenia darów materialnych zwłaszcza złotych precjozów na KORONĘ CHWAŁY dla św. Antoniego. Chcemy, by była ona naszym darem – votum dla św. Antoniego w tym roku jubileuszowym. Dary można składać w kancelarii lub osobiście u ks. Proboszcza.

 

Zaproszenia:

- SP nr 5 zaprasza przyszłych pierwszoklasistów wraz z rodzicami na dzień otwarty w dniu  1 marca od 17.00 do 19.00

- 6 marca organizujemy wyjście do Multikina Focus w Rybniku na godz. 20.15 na film Opiekun  o św. Józefie. Zapisy w zakrystii po mszach św.

 

 


Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Antoniego w Rybniku, siedziba: Rybnik, Mikołowska 4.