Historia naszej parafii

Św. Antoni z Padwy jest od niepamiętnych czasów patronem Rybnika i Ziemi Rybnickiej. W 1823 zbudowano kaplicę, w której umieszczono pochodzącą z XVII wieku figurkę świętego Patrona. Decyzja o budowie kościoła zapadła 20 IV 1903. Projekt sporządził Ludwik Schneider. Budowę prowadził ks. prob. Franciszek Brudniok. Prace wstępne rozpoczęto 14 IX 1903, kamień węgielny został poświęcony 13 VI 1904. Wieże kościoła zostały poświęcone 29.VIII 1907 a uroczystość poświęcenia nowego Kościoła odbyła się 29 września 1907r. w Święto św. Archaniołów, a konsekrowany przez biskupa wrocławskiego Adolfa Bertrama 29 IX 1915.

 

Główny ołtarz wykonał rzeźbiarz C. Buhl z Wrocławia (1907). Dziełem rzeźbiarzy z Wrocławia jest także bogato rzeźbiona ambona z 1911 i zapewne też ołtarz Matki Bożej Różańcowej. Bogato rzeźbiony tron biskupi jest dziełem mistrzów z Oberammergau w Bawarii. Z tego samego kręgu artystycznego pochodzą stacje drogi krzyżowej z 1908. Godne uwagi są także 4 neogotyckie konfesjonały.

 

Wskutek eksplozji dynamitu na dworcu kolejowym w Rybniku 22 VI 1921 kościół doznał poważnych uszkodzeń. Również działania wojenne w 1945 znacznie zniszczyły kościół. 14 X 1959 spłonęła północna wieża kościoła. Zniszczone też wtedy zostały organy. Kościół św. Antoniego z Padwy był pomyślany jako miejsce, gdzie miały się odbywać uroczystości gromadzące wielką ilość wiernych, których nie był w stanie pomieścić kościół parafialny Matki Bożej Bolesnej. Nowe potrzeby duszpasterskie sprawiły, że 1 II 1952 przy kościele św. Antoniego ustanowiona została samodzielna kuracja, a 28 V 1957 parafia.

 

Wystrój prezbiterium dostosowany do odnowionej liturgii zaprojektował architekt Krystian Laske z Katowic.

 

23 VI 1993 papież Jan Paweł II nadał kościołowi św. Antoniego tytuł bazyliki mniejszej. Bazylika ta była jednym z kościołów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Zwiedzanie wieży bazyliki

Zwiedzanie wieży bazyliki z tarasem widokowym dla grup od 2 do 8 osób:

 

od marca do września:

Poniedziałek, środa i piątek: 7:00 – 9:00 oraz 17:00 – 18:30

Wtorek i czwartek: 7:00 – 9:00 oraz 16:15 – 18:30

Sobota: 7:00 – 9:00 oraz 17:00 – 18:30

Niedziela: 7:00 – 13:15 oraz 14:00 – 18:30

 

W okresie wakacyjnym w niedziele od 7.00 do 13.00 i od 17.00 do 19.00

 

od października do lutego:

Poniedziałek, czwartek, piątek i sobota: 7:30 – 9:00

Wtorek i środa: 7:30 – 9:30

Niedziela: 7:30 – 13:15 oraz 14:00 – 15:30

 

Grupy liczące powyżej 8 osób mogą zwiedzać wieżę z tarasem widokowym po telefonicznym uzgodnieniu terminu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem  (nr. tel. 32 43 29 020).

 

Osoba odpowiedzialna za daną grupę powinna bezpośrednio przed zwiedzaniem ZGŁOSIĆ SIĘ DO ZAKRYSTII oraz podać NUMER DOWODU OSOBISTEGO lub PESEL, celem wpisania do rejestru osób zwiedzających wieżę.

 

Osoby pojedyncze ze względów bezpieczeństwa do wieży wpuszczane nie będą!

Linia czasu naszej parafii

mieszkańcy Rybnika za pośrednictwem magistratu zwracają sie do proboszcza Michała Schneidera (1772-1837) z prośbą o zezwolenie na budowę kapliczki przeznaczonej dla prastarej figury Św. Antoniego Padewskiego

zostaje zakończona budowa kapliczki p.w. św. Antoniego w Rybniku u zbiegu ulic Mikołowskiej i Żorskiej

proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej Rybniku zostaje ks. Edward Bolik

pierwsze zamiary przebudowy kapliczki na większą

Jan Dudzik z Grabowi składa pierwszą ofiarę na przebudowę kapliczki

z inicjatywy ks. Proboszcza E. Bolika zawiązuje się komitet d.s. budowy nowej większej kapliczki

pierwsze zasiedzenie nowego komitetu

Jan Kamyczek podpisuje akt sprzedaży parceli pod budowę kaplicy

ks. E. Bolik podejmuje samodzielnie decyzje o rozpoczęciu budowy kaplicy

z kurii wrocławskiej nadchodzi nakaz o wstrzymaniu nielegalnej budowy

w Rybniku umiera proboszcz Edward Bolik

administracja rybnickiej parafii zostaje tymczasowo powierzona ks. Teodorowi Weinholdowi

proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku zostaje ks. Dr Franciszek Brudniok

architekt urzędu rejencyjnego w Opolu – Ludwig Schneider (1854-1943) sporządza projekt kościoła św. Antoniego

zarząd parafii wysyła do Kurii Biskupiej prośbę o wydanie zezwolenia na budce nowego kościoła

podczas wizytacji ks. Biskup sufragan Henryk Marx stwierdza zasadność budowykościoła. Wkrótce potem nadchodzi z Wrocławia od kardynała Georga Koppa zezwolenie na budowę

(w święto Podwyższenia Świętego Krzyża) ROZPOCZĘCIE BUDOWY KOŚCIOŁA pod kierownictwem Georgia Wentzlika

budowa fundamentów pod filary i wieże

budowa fundamentów pod prezbiterium

budowa fundamentów pod bocznymi filarami

budowa fundamentów pod lewą krzyżową nawę

zakończone zostaje sklepienie okien. Jednocześnie trwa budowa murów i filarów.

(w święto Antoniego Padewskiego) POŚWIĘCENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO

rozpoczynają się prace przy konstrukcji dachu

trwają prace ukończeniowe przy zasklepieniu bocznych naw

trwają prace przy budowie wież

na wieżach zostają zamontowane zegary firmy Jana Mannhardt z Monachium

na wieżach zostają zamontowane krzyże

zostają poświęcone krzyże na wieżach

trwają prace zakończeniowe przy wykładaniu posadzki. Jednocześnie zostaje usunięte tymczasowe ogrodzenie placu budowy

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

Helena i Geogr. Nowakowie fundują główny ołtarz w stylu gotyckim

w pracowni rzeźbiarskiej Carla Buhla z Wrocławia powstaje ołtarz główny

zostaje uporządkowany plac budowy i rozpoczyna się urządzanie wnętrza kościoła

Towarzystwo Mężów Katolickich funduje roratnik na 54 świece

od kardynała Georga Koppa nadchodzi zezwolenie na benedykcję (błogosławieństwo) dzwonów

poświęcenie dzwonów

firma Rauschera wykonuje mosiężny relikwiarz, który umieszczony zostaje pod mensą ołtarza głównego. głównego w tym samym roku w bawarskiej pracowni rzeźbiarskiej w Oberamargau wykonany zostaje tron biskupi z płaskorzeźbami św. Cecylii i figurami św. Św. Piotra i Pawła oraz neogotyckie stacje Drogi Krzyżowej W pracowni J. Baumeistera we Wrocławiu wykonana zostaje neogotycka chrzcielnica, umieszczona z lewej strony prezbiterium. W pracowni rzeźbiarskiej Adolfa Albina powstają gotyckie konfesjonały

parafia uzyskuje policyjne zezwolenie na użytkowanie budowli

poświęcenie organów zbudowanych wg. Projektu Ludwiga Schneidera przez firmę Schlag i syn

ze starej kapliczki zostaje uroczyście przeniesiona do kościoła figura św. Antoniego

magistrat w Rybniku wydaje zezwolenie na rozbiórkę kapliczki

w relikwiarzach wykonana przez firmę Wilhelma. Rauschnera w Fuldzie umieszczone zostają cząstki św. Krzyża oraz św. Św. Jacka, Jadwigi, Franciszka i Klary

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA

ks. F. Brudniok funduje kandelabry wykonane z czarnego granitu przez firmę Potthoff

stacje drogi krzyżowej wykonane w Oberammergau w Bawarii zostają poświęcone przez O. Ksawerego Zgoliła

w Regensburgu w pracowni Augustyna Jagera powstaje ołtarz ku czci Matki Bożej Różańcowej, który ustawiony zostaje z prawej strony transeptu

z prawej strony nawy głównej zamontowana zostaje ambona wykonana przez rzeźbiarza Carla Buhla z Wrocławia

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA – kard. Adolf Bertman

godz. 18.30 – eksplozja 4 wagonów z dynamitem na rybnickim dworcu kolejowym poważnie uszkadza dach, okna i organy. Remont organów niezwłocznie przeprowadza firma Klimosz-Duerschlag

administracje parafialną przejmuje nowy proboszcz – ks. Tomasz Reginek

w szpitalu św. Juliusza w Rybniku umiera emerytowany proboszcz – ks. dr Franciszek Brudniok

w Rybniku przy kościele św. Antoniego powstaje Rybnicki Chór Męski z prezesem dr Feliksem Białym i pod batutą Samulowskiego

zakończenie porządkowania placu wokół kościoła

O. Emil Drobny wydaje monografie pt. :”Kościół św. Antoniego w Rybniku” z okazji25-lecia istnienia świątyni. W tym samym roku w kościele odbywają się uroczystości z okazji – 25-lecia kościoła – 40-lecia encykliki „Rerum novarum” – 700-lecia śmierci św. Antoniego Padewskiego

ks. Tomasz Reginek obejmuje funkcję dziekana dekanatu rybnickiego

zakończona zostaje budowa bocznego ołtarza ku czci Chrystusa Króla przez rybnickiego rzexbiarza Pawła Kajzera

główny ołtarz kościoła otrzymuje przywilej „privilegium altaris”

trwa malowanie wnętrza kościoła przez Pawła Kajzera z Rybnika i Michała Rzydka z Raciborza

w kościele odbywają sie uroczystości z okazji: – Dnia Katolickiego w Rybniku – upamiętniająca Roku Świętego – wielkiego odpustu rybnickiego – obchodów 500-lecia odparcia husytów z pod murów miasta Rybnika

dzięki staraniom kościelnego Grabca kościół otrzymuje szopkę betlejemską wykonaną przez rzeźbiarza Ludwika Konarzewskiego z Istebnej

przed kościołęm zostaje wystawiony kamienny krzyż dłuta rybnickiego rzeźbiarza-kamieniarza – Pawła Botóra

po wyjeździe z kraju ks. T. Reginka (4.12.1939) działalność duszpasterską obejmuje ks. Franciszek Klimza, jako substytut (zastępujący prawowitego proboszcza)

w wieku 80 lat umiera kościelny Franciszek Chrószcz – współzałożyciel Stowarzyszenia Alojzjanów, przełożony Najświętszego Serca Jezusowego oraz III Zakonu św. Franciszka. Dzięki jego staraniom powstał ołtarz ku czci Chrystusa Króla, figury w ołtarzu głównym, stacje Męki Pańskiej i kamienny krzyż przed kościołem.

w ramach uroczystości 25-lecia kapłaństwa ks. T. Reginka zostaje poświęcony przez biskupa Stanisława Adamskiego nowy budynek parafialny przy kościele Matki Boskiej Bolesnej

bp Stanisław Adamski mianuje ks. T. Reginka okręgowym wikariuszem na parafie ziemi rybnickiej na wypadek uniemożliwienia kontaktów z Kurią Diecezjalną w przypadku działań wojennych

ks. T. Reginek za zgoda ordynariusza opuszcza kraj i wyjeżdża do USA

walki na rybnickim froncie doprowadzają do zniszczeń okien kościoła, poszycia duchowego, uszkodzenia wież, a także do znacznej dewastacji wnętrza kościoła.

po napiętnowaniu polityki rządu PRL w przedmiocie nauczania religii, a także, po bezpodstawnym oskarżeniu o współpracę z formacją NSZ ks. prob. Józef Garus zostaje aresztowany na 6 miesięcy

do Kurii Diecezjalnej w Katowicach zostaje wysłana petycja 25.000 parafian dotycząca rozdzielenia parafii rybnickiej

firma mistrza malarskiego Jana Wilka odnawia malaturę naścienną wnętrza kościoła

proboszczem parafii Matki Boskiej Bolesnej zostaje ks. Adam Bieżanowski

parafia rybnicka zostaje rozdzielona na 2 parafie: Matki Boskiej Bolesnej i św. Antoniego Padewskiego. Proboszczem nowej parafii zostaje ks. Adam Bieżanowski, zaś jego miejsce w parafii MBB obejmuje ks. Józef Smandzich

w kościele św. Antoniego zostaje zorganizowany pierwszy parafialny odpust. Po procesji figura św. Antoniego zostaje umieszczona w ołtarzu głównym

parafia św. Antoniego zaczyna funkcjonować jako samodzielna jednostka duszpasterska – kościół zostaje podniesiony do rangi kuracji

ks. A. Bieżanowski odchodzi do Ligoty koło Bielska

ks. Franciszek Klizma zostaje mianowany kuratusem kuracji św. Antoniego

Kuria Diecezjalna podejmuje decyzję o tymczasowym administrowaniu parafią ks. Sylwestra Durczoka

ks. Sylwestrowi Durczokowi zostają przekazane agendy parafialne

parafia zostaje erygowana, uznając status tzw. parafii nieusuwalnej, zaś ks. Sylwester Durczok zostaje proboszczem

ks. T. Reginek formalnie rezygnuje z probostwa w Rybniku

ks. S. Durczok zostaje mianowany dziekanem

w wyniku pożaru zostaje spalona lewa północna wieża, pokrycie dachowe, organy, a także zniszczona zostaje malatura wnętrza kościoła

zostają poświęcone nowe organy

ks. T. Reginek zostaje uhonorowany tytułem pronotariusza apostolskiego z prawem noszenia infuły

w kościele uroczyście obchodzone są uroczystości związane z 1000-leciem chrztu Polski

na podstawie Dekretu Biskupa Ordynariusza z dnia25.10.1969r. zostaje powołane Duszpasterstwo Akademickie

do ołtarza bocznego w tylnej części prawej nawy wstawiony zostaje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w miejsce Piety, którą przekazano do kościoła Matki Boskiej Bolesnej. W miejscu tym stał zniszczony w 1945r. ołtarz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

podczas uroczystości z okazji 15 rocznicy proboszczowania ks. dziekana S. Durczok zostaje podniesiony przez biskupa Herberta Bednorza do godności prałata

w Aachen (RFN) umiera ks. Franciszek Klizma

w Oleśnie umiera ks. Tomasz Reginek

w Rybniku umiera ks. prob. Sylwester Durczok

proboszczem parafii św. Antoniego zostaje ks. Alojzy Klon

papież Jan Paweł II nadał kościołowi św. Antoniego tytuł bazyliki mniejszej.

proboszczem parafii zostaje ks. Franciszek Musioł

umiera ks. prob. Alojzy Klon

proboszczem parafii zostaje ks. dr Grzegorz Olszowski.

ks. dr Grzegorz Olszowski zostaje nominowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Katowickiej

ks. Marek Bernacki zostaje liturgicznie wprowadzony na urząd proboszcza Bazyliki św. Antoniego

odbywają się święcenia biskupie ks. dra Grzegorza Olszowskiego

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Antoniego w Rybniku, siedziba: Rybnik, Mikołowska 4.