Mężczyźni Świętego Józefa

Kim są Mężczyźni św. Józefa?


Mężczyźni Świętego Józefa to sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym czegoś więcej.
To mężczyźni, którzy:

 

 • szukają Pana: “Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”.
  (Jer 29,13)
 • starają się służyć potrzebom innych zamiast szukać władzy i przywilejów. (Łk 22,25n)
 • trwają w Bożej mocy (J 15)
 • odkrywają radość życia według Bożego planu. (Kol 1,9-12)

 

Pragniemy wspólnie wzrastać w tej wizji.

Spotykamy się w II i IV wtorek miesiąca o godz 19:00.

W każdy III poniedziałek miesiąca Msza święta wspólnotowa, po mszy spotkanie (konferencja, dzielenie itp).

 


 

Zaproszenie:

 

Zapraszamy mężczyzn do zaakceptowania poniższych obietnic jako najlepszych dla ich życia:

 

 1. Poświęć życie dla Pana i uczyń Go pierwszym we wszystkich dziedzinach swojego życia… Uczestnicz w niedzielnej Eucharystii wraz ze swoją rodziną.
 2. Wzrastaj w chrześcijańskim uczniostwie… Rozwijaj modlitwę osobistą i uczestnicz w Eucharystii także częściej (w dni powszednie).
 3. Żyj w Prawości i Uczciwości… Korzystaj regularnie z Sakramentu Pojednania.
 4. Bądź wierny Chrześcijańskiemu Powołaniu…  Módl się, spędzaj czas z rodziną, ustaw priorytety i zapewnij równowagę w swoim życiu.
 5. Spotykaj się regularnie z braćmi by się wzajemnie wspierać…  Zbieraj się razem z nimi na konferencjach, okresowych spotkaniach, rekolekcjach.

 


 

Zapraszamy...

 

 • …mężczyzn do pogłębienia życia w powołaniu poprzez zobowiązanie się wobec Jezusa do udziału w parafialnych posługach dla mężczyzn i małych grupek.
 • …mężczyzn do zaakceptowania Wielkiego Wezwania  do czynienia uczniów ze wszystkich narodów  „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20)
 • …mężczyzn do budowania lokalnych posług dla mężczyzn, wspierania i modlitwy za pasterza i służenia w parafii własnymi obdarowaniami.
 • …mężczyzn do budowania jedności Chrześcijan pomimo różnic denominacyjnych, etnicznych i rasowych
 • …mężczyzn do stawania się służącymi liderami dla realizacji planu pastoralnego Mężczyzn Świętego Józefa. Plan prowadzi nas do proponowania spotkań dla mężczyzn w każdej parafii naszej diecezji.…
 • mężczyzn do dzielenia się Dobrą Nowiną i stania się świadkiem Jezusa Chrystusa w środowiskach, w których żyją na codzień.

 


 

Zapraszamy Mężczyzn Świętego Józefa do udziału w odpowiedzialności za rozwój innych mężczyzn poprzez:

 

 •  Stawanie się częścią grup koordynacyjnych tworzących grupy dla mężczyzn
 •  Podejmowanie się prowadzenia grupki we własnej parafii
 •  Stawanie się ambasadorem formowania grup Mężczyzn Świętego Józefa w swoim regionie

 

Więcej na stronie: http://mezczyzni.net

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Antoniego w Rybniku, siedziba: Rybnik, Mikołowska 4.