Legion Maryi

Cel – głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską.

 

Charyzmat – wszystkie prace apostolskie legioniści podejmują w ścisłej współpracy i na życzenie Księdza Proboszcza

 

 • Starają się pozyskiwać swoich rozmówców na uczniów Chrystusa
 • Podejmują pierwsze głoszenie Ewangelii wobec osób niewierzących
 • W ramach wspólnoty Kościoła lokalnego podejmują posługę wobec wiernych. Prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec itp. Odwiedzają osoby samotne i chorych w domach i szpitalach, przygotowują ich na wizytę księdza z sakramentami, pocieszają duchowo strapionych, wątpiących i cierpiących.
 • Prowadzą pracę apostolską wśród osób odrzuconych przez społeczeństwo (odwiedzanie więźniów)
 • Rozpowszechniają prasę i książki katolickie wśród parafian.

Wszystkie spotkania i rozmowy legioniści starają sie zakończyć wręczeniem Cudownego Medalika NMP.

 


 

Formacja legionistów:

 

W ramach parafii członkowie aktywni LM zorganizowani są w grupach do 15 osób. Cotygodniowe zebrania pozwalają przejść dogłębną formację legionową w oparciu o oficjalny podręcznik. Członkowie pomocniczy wspomagają pracę apostolską członków czynnych swą codzienną modlitwą. LM jest chrystocentryczny, gdyż pobożność i apostolstwo koncentrują się na Chrystusie.


LM założył w 1921r. w Dublinie Sługa Boży Frank Duff. LM jest obecny prawie we wszystkich krajach świata. Liczy około 3,5 miliona członków czynnych i kilkanaście milionów członków pomocniczych.

 

Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Waszym powołaniem, jako laikatu, jest być fermentem w ludzie Bożym, być chrześcijańską inspiracją we współczesnym świecie. (Jan Paweł II do Legionu Maryi, 1982)

Legion Maryi opiera swoją działalność na zawierzeniu Maryi, naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości. Legioniści wierzą, że moc Maryi z Bożego postanowienia nie ma granic, dlatego za jej wstawiennictwem starają się nieść pomoc każdej potrzebującej osobie. Nazwa Legion wskazuje gotowość jej członków do wali ze złem i stałą dyspozycyjność w służbie Kościoła. Członkiem LM może być każdy katolik, prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotów jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu.

 


 

Legion Maryi pomoże Ci…

 

 • zobaczyć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć
 • zostać człowiekiem, który wzrasta w świętości
 • pracować ramie w ramie z Maryją, naszą Matką
 • poddać się Duchowi Świętemu
 • czynić wielkie rzeczy dla Boga i dla zbawienia dusz.

 


 

Dlaczego mam zostać członkiem Legionu Maryi?

 

 • ponieważ Chrystus nie ma innych rąk poza Twoimi ofiarnymi rękami do podjęcia tego dzieła
 • ponieważ Chrystus nie ma innych nóg jak tylko Twoje do prowadzenia ludzi Jego drogami
 • ponieważ Chrystus nie ma innego języka jak tylko Twój, do powiedzenia wszystkim ludziom jak umarł za nich
 • ponieważ Chrystus nie ma innych pomocników poza Tobą, aby przyprowadzić ludzi z powrotem do niego
 • ponieważ Chrystus potrzebuje Ciebie już dzisiaj, żeby dokonać wszystkich Swych wspaniałych dzieł miłosierdzia.

 


 

Jeśli nie uda się wypełnić Ci przypisanej cząstki planu Jezusa Chrystusa, to ta część Jego dzieła pozostanie niewykonana. CZY POZWOLISZ, ABY TO SIĘ STAŁO?

 

Spotkania Legionu Maryi w naszej parafii odbywają się we wtorki o 9:00 w salce nr 18 domu katechetycznego.

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Antoniego w Rybniku, siedziba: Rybnik, Mikołowska 4.