Franciszkański Zakon Świeckich

Życiorys św. Franciszka z Asyżu

 

Święty Franciszek urodził się w roku 1181 w Asyżu (Włochy) jako syn Piotra Bernardone i Piki. Jego ojciec był bogatym kupcem i miał ambicje, by syn zrobił karierę.

 

Młody Franciszek był wesołym, beztroskim i rozrzutnym chłopcem. Podziwiany przez kolegów zyskał nawet przydomek „księcia”. W wieku 23 lat Bóg doprowadził jednak do głębokiej przemiany jego serca i do nawrócenia. Usłyszawszy polecenie Chrystusa: „Franciszku, idź i odbuduj mój dom, gdyż cały popada w ruinę”. Odrestaurował kilka zniszczonych kaplic w okolicy w okolicy Asyżu. Pozbywając się publicznie wszystkiego, co posiadał, nawet własnego ubrania – oddając je ojcu – rozpoczął życie pokuty.

 

W 1208 roku w kościółku Matki Bożej zwanym Porcjunkulą, uświadomił sobie, że Bóg wzywa go do duchowej odnowy Kościoła. Środkiem tego oddziaływania na być ewangeliczne życie w ubóstwie i apostołowanie na wzór Chrystusa i apostołów. Początkowo apostołował sam. Z czasem zaczęli przyłączać się do niego liczni naśladowcy i naśladowczynie – m.in. najpilniejsza uczennica – św. Klara. W ten sposób stał się założycielem trzech zakonów, które istnieją do dzisiaj: I Zakonu – Braci Mniejszych (1209), II Zakonu – Sióstr Klarysek (1211) i III Zakonu nazywanego obecnie Franciszkańskim Zakonem Świeckich (1221). Pragnąc ożywić w ludziach miłość do Jezusa, św. Franciszek urządził pierwszą szopkę bożonarodzeniową w noc Bożego Narodzenia w Greccio w 1223 roku. We wrześniu 1224 roku modląc się na  Górze Alwerni, otrzymał stygmaty, czyli znaki męki Chrystusa. Zmarł 3 października 1226 roku w Porcjunkuli, a dwa lata po śmierci został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX.

 

Pozostawił po sobie kilkanaście różnych pism, a wśród nich „Pieśń słoneczną” i „Regułę dla Braci Mniejszych”. W roku 1980  papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów zabiegających o środowisko naturalne człowieka. Św. Franciszek cieszy się wciąż na całym świecie powszechnym szacunkiem i sympatią nawet wśród ludzi innych wyznań.

 


 

Historia powstania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

 

Do wielkiej rodziny wspólnot franciszkańskich, założonej przez św. Franciszka z Asyżu należy – sięgający początku 1221 roku – Franciszkański Zakon Świeckich. Jest on najliczniejszym obecne stowarzyszeniem na świecie. Jako zakon jest dostępny dla ludzi świeckich wszystkich stanów. Pierwszych świeckich naśladowców św. Franciszka nazywano braćmi i siostrami od pokuty, później tercjarzami, a obecnie franciszkanami świeckimi.

 

Na drodze franciszkańskiej świętość osiągnęli m.in. św. Elżbieta Węgierska – córka króla Węgier Andrzeja II, św. Ludwik IX król Francji, św. Małgorzata z Kortony – pokutnica, św. Róża z Viterbo – piękna dziewica pokutnica, bł. Aniela Salawa – służąca. Do FZŚ należało wiele wybitnych postaci, jak np. gen. Józef Haller, malarz Jacek Malczewski, św. Albert Chmielowski, św. Jan Vianney, św. Jan XXIII – papież, błąd. Jerzy Popiełuszko, czy sł. Boży Stefan kardynał Wyszyński.

 

Na przełomie XIX wieku III Zakon – odnowiony przez papieża Leona XIII – przyczynił się w dużej mierze do odrodzenia katolicyzmu w Europie środkowo-wschodniej. W roku 1978 papież Paweł VI zatwierdził odnowioną Regułę FZŚ, a następnie w roku 1990 Stolica Apostolska nowe Konstytucje Zakonu.

 


 

Przyjęcie do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

 

Na pewno nieraz w życiu myślałeś, jak trudno zostać świętym człowiekiem w dzisiejszym, współczesnym i zagonionym świecie…zwłaszcza wtedy, gdy przeżywamy trudne chwile…

 

Chcemy Cię, drogi Czytelniku przekonać, że osiągnięcie świętości jest możliwe, choć wymaga wiele wysiłku. Istotą świętości jest przede wszystkim miłość Boga i bliźniego, a nie jakieś nadzwyczajne osiągnięcia, choć i one mają czasami wielkie znaczenie. Wśród wielu wzorców świętości, duchowość franciszkańska jest jedną z najbardziej fascynujących. Potwierdził to Kościół i wielu świętych, którzy na tej drodze osiągnęli zbawienie.

 

Członkami naszego zakonu mogą zostać katolicy, którzy ukończyli 18 rok życia: ludzie stanu wolnego, żyjący w związkach małżeńskich, wdowy wdowcy, osoby duchowne (klerycy, księża, biskupi).

 

Wstąpienie do zakonu nie wymaga opuszczenia swojego domu, czy też rezygnacji z małżeństwa. Przygotowanie do we wspólnocie trwa ok. półtora roku i składa się z tzw. okresu wstępnego, postulatu i nowicjatu.

 

W oczekiwaniu na Twoje przyjście pozdrawiamy Cię franciszkańskim pozdrowieniem: „Pokój i dobro” (na które odpowiada się: „Zawsze i wszędzie”).

 

Jeżeli interesuje Cię ta forma życia, zwróć się po materiały informacyjne do tutejszej wspólnoty FZŚ, lub do najbliższego klasztoru franciszkańskiego Braci Mniejszych.

 


 

Owoce i dzieła św. Franciszka

 

Nie wszyscy zapewne wiemy, że wiele modlitw i zwyczajów katolickich ma rodowód franciszkański, np. szopka bożonarodzeniowa, Droga Krzyżowa, Anioł Pański, II część Pozdrowienia Anielskiego.

 

Przekazicielami tej pięknej tradycji są duchowe córki i synowie św. Franciszka: Zakon Braci Mniejszych, Zakon Klarysek i Franciszkański Zakon Świeckich, który pod względem liczby członków jest najliczniejszym na świecie. Jego członkowie starają się wnosić do swojego środowiska ducha Ewangelii. Dla dobra społeczeństwa współpracują także z Młodzieżą Franciszkańską. Franciszkańskim Ruchem Ekologicznym i Ruchem i Ruchem Ekologicznym św. Franciszka z Asyżu (REFA). Franciszkanie świeccy działają od 1945 roku przy ONZ w Stowarzyszeniu „FRANCISCIANS”, które mobilizuje opinię publiczną do budowania pokoju na świecie, troski o ubogich oraz opieki nad środowiskiem naturalnym.

 

Naśladowcom i sympatykom św. Franciszka z Asyżu polecamy lekturę książek, czasopism m.in. „Pokój i dobro”, miesięcznik Głos św. Franciszka, który propaguje idee franciszkańskie prezentując również informacje o działalności FZŚ a także strony internetowe Rady Narodowej, Regionalnej i parafialnej FZŚ.

Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem, którego członkowie żyjąc w świecie dążą do chrześcijańskiej doskonałości, tzn. natchnieni Duchem Świętym zobowiązują się żyć Ewangelią na sposób św. Franciszka.

 

Przynależeć do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą osoby świeckie (kobiety i mężczyźni), którzy nie mają przeszkód w prowadzeniu życia sakramentalnego.

 


 

Codzienne obowiązki Franciszkanina Świeckiego:

 

  1. Udział we Mszy świętej (w miarę możliwości).
  2. Czytanie Pisma Świętego i rozważanie.
  3. Odmawianie modlitwy brewiarzowej.

 

Spotkania
odbywają się raz w miesiącu (drugi poniedziałek miesiąca) po Mszy Świętej o godz. 18.00 w salce nr 8.

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Antoniego w Rybniku, siedziba: Rybnik, Mikołowska 4.