Odnowa w Duchu Świętym

Zapraszamy na spotkania grupy modlitewnej Kanaan ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM przy Bazylice św. Antoniego.  Spotykamy się w czwartki: w zimie o godzinie. 16:30, latem po mszy świętej wieczornej w salce pod probostwem.

 

W pierwsze czwartki miesiąca mamy adorację w kaplicy domu parafialnego o godzinie 16:30, w trzecie czwartki jest msza święta ku czci Ducha Świętego o godzinie 18:00.

 

Przeżywamy rekolekcje: latem w Kokotku koło Lublińca oraz "Sesję zimową". W maju uczestniczymy w Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie. 

 

Na spotkaniach śpiewamy, rozważamy Słowo Boże, wspieramy się modlitwą wstawienniczą. 

 

Opiekunem wspólnoty jest ks. Michał Wala. Serdecznie zapraszamy! Przyjdź i zobacz! (Por. J 1,39). 

 

Tel. kontaktowy: 690 231 103

 


 

Czym jest Odnowa w Duchu Świętym?

 

„Wy, Odnowa charyzmatyczna otrzymaliście wielki dar od Pana: Wy narodziliście się z woli Ducha Świętego jako strumień łaski w Kościele i dla Kościoła.

 


 

To jest Wasza definicja: strumień łaski! 

 

Są to słowa Ojca Świętego Franciszka skierowane 1 VI 2014r do członków Odnowy w Duchu Świętym, zgromadzonych na stadionie olimpijskim w Rzymie.

 


 

Cele Odnowy w Duchu Świętym:

 

  • wezwanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się do Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela oraz zdecydowanego i osobistego przyjęcia Ducha Świętego, Jego obecności, mocy i duchowych darów (charyzmatów);
  • w mocy Ducha Świętego i w trosce o pełnię życia Kościoła podjęcie dzieła nowej ewangelizacji.

 


 

Metody pracy:

 

  • pogłębiona modlitwa wraz z rozważaniem Pisma Świętego w czasie spotkań grupy;
  • modlitwa wstawiennicza za kapłanów, ojczyznę, parafię i chorych;
  • organizacja wyjazdów na rekolekcje, Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie oraz na doroczne czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie;
  • czynny udział w rekolekcjach, Mszach Świętych z modlitwą o uzdrowienie oraz w życiu kościoła parafialnego;
  • pomoc organizacyjna i wsparcie modlitewne dla grup ewangelizacyjnych;
  • udział w Seminarium Odnowy w Duchu Świętym przygotowującym do chrztu w Duchu Świętym.

 


 

„Chodź i zobacz.”     J 1, 46

 

Grupa „Kannan” istnieje już 30 lat. Jest to grupa modlitewna. Spotykamy się, aby oddać cześć i chwałę Bogu w modlitwie uwielbienia i radosnym śpiewie oraz rozważać Słowo Boże.

 

Pragniemy dojrzale i nieustannie nawracać się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. Poprzez doświadczenie chrztu w Duchu Świętym poznaliśmy Boga jako kochającego Ojca, który działa w naszym życiu na różne dostrzegalne sposoby – który mówi, prowadzi, ochrania, uzdrawia i daje nam, swym dzieciom, pełnię życia. Chrzest w Duchu Świętym jest przemieniającym życie doświadczeniem miłości Boga Ojca wlanej w serce przez Ducha Świętego i otrzymanej poprzez poddanie się panowaniu Jezusa Chrystusa. Łaska chrztu w Duchu Świętym przemienia nasze życie i ożywia wiarę. Pojawia się nowa świadomość obecności i mocy Ducha Świętego, dzięki któremu wiemy, że „ Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3) i z całego serca wołamy: „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15).

 

W grupie modlimy się wstawienniczo w intencjach nam powierzonych jak i naszych własnych.

Mamy stałą formację poprzez udział w Sesjach Charyzmatycznych: zimowych w Katowicach Bogucicach i letnich w Kokotku koło Lublińca.

 

Zapraszamy serdecznie.

Przyjdź i zobacz.

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Antoniego w Rybniku, siedziba: Rybnik, Mikołowska 4.