Odpusty

Wierni odwiedzający Bazylikę mogą na zwykłych warunkach zyskać odpust zupełny w następujące dni (niezależnie od dni przewidzianych prawem):

 

03.05 (uroczystość MB Królowej Polski)

29.06 (uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła)

29.09 (rocznica konsekracji Bazyliki)

08.12 (uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP)

Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Antoniego w Rybniku, siedziba: Rybnik, Mikołowska 4.